Sąd Najwyższy: sędziowie J. Iwulski i W. Katner oświadczają, że pozostaną w służbie

Publikujemy oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego i Wojciecha Katnera, wydane w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowień Prezydenta RP o przeniesieniu ich w stan spoczynku.

W oświadczeniach obaj sędziowie stwierdzają, że usunięcie z urzędu przez odesłanie w stan spoczynku następuje wbrew ich woli, a także ślubowaniu sędziowskiemu.

Uważają się nadal za sędziów Sądu Najwyższego oraz stwierdzają, że pozostaną w służbie do dnia ukończenia siedemdziesięciu lat życia i w gotowości do pełnienia obowiązków orzeczniczych.

Oświadczenie - SSN Józef Iwulski_13 sierpnia
Oświadczenie - SSN Wojciech Katner_13 sierpnia
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 9 Średnio: 4.7]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.