Sąd Najwyższy zadaje Trybunałowi Sprawiedliwości UE kolejne pytania prejudycjalne

Jak poinformowało dzisiaj Biuro Prasowe Sądu Najwyższego, 30 sierpnia br. Sąd Najwyższy, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi:

1) Czy art. 267 TFUE akapit 3 w związku z art.  19 ust. 1 i art. 2 TUE oraz art. 47 KPP należy interpretować w ten sposób, że utworzona od podstaw izba sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego – właściwa do rozpoznania sprawy odwołującego się sędziego sądu krajowego – w której mają orzekać wyłącznie sędziowie wybrani przez organ krajowy mający stać na straży niezależności sądów (Krajowa Rada Sądownictwa), który z uwagi na ustrojowy model jego ukształtowania oraz sposób działania nie daje rękojmi  niezależności od władzy  ustawodawczej i wykonawczej, jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej?

2) W przypadku odpowiedzi negatywnej na pierwsze pytanie, czy art. 267 akapit 3 TFUE  w związku z art. 19 ust. 1 i art. 2 TUE oraz art. 47 KPP należy interpretować w ten sposób, że niewłaściwa izba sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego spełniająca wymogi prawa Unii Europejskiej dla sądu, do której wniesiono środek zaskarżenia w sprawie unijnej, powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie?

Sąd Najwyższy wniósł również o zastosowanie trybu przyspieszonego.

[Monitor zamieści pytania i uzasadnienie po udostępnieniu przez SN]
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 5 Średnio: 2.8]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.