Sędziowie protestują

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 6/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko wypowiedziom przedstawicieli władzy wykonawczej, kwestionującym działalność orzeczniczą sądów, publicznie sugerującym możliwość nierespektowania orzeczeń sądowych (Sądu Najwyższego, będących następstwem wystąpienia przez ten organ z dopuszczalną na gruncie prawa i orzecznictwa europejskiego instytucją pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz wyrażającym zawoalowane groźby pod adresem konkretnych sędziów (sędziego Wojciecha Łączewskiego). Tego typu zachowania jednoznacznie świadczą o tym, że konstytucyjnie zagwarantowany trójpodział władzy staje się całkowicie iluzoryczny i fikcyjny, co zagraża przede wszystkim prawu obywatela do bezstronnego i niezawisłego Sądu.

Oczekujemy na niezwłoczne zajęcie się tą kwestią przez obecnie funkcjonującą Krajową Radę Sądownictwa, który ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 4 Średnio: 4.5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.