Po zapowiedzi ENCJ: rozczarowanie Leszka Mazura i komentarz Krystiana Markiewicza

Publikujemy dwa głosy komentujące zapowiedź zawieszenie KRS w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ: sędziego Leszka Mazura i sędziego Krystiana Markiewicza:

Z rozczarowaniem przyjąłem informację o rekomendacji zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) dotyczącej zawieszenia Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. W mojej ocenie, dotychczasowa, zaledwie czteromiesięczna działalność nowego składu Rady nie uzasadnia podejmowania tak drastycznych środków.

Członkostwo w ENCJ, którą w 2004 r. zakładaliśmy wspólnie z naszymi zagranicznymi partnerami, ma przede wszystkim charakter prestiżowy, a organizacja ta jest dodatkowym forum współpracy międzynarodowej. Udział w pracach ENCJ nie ma jednak bezpośredniego znaczenia dla działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wpływa również w żaden sposób na codzienną pracę sądów. Aktywne członkostwo w tej organizacji nie uchroniło polskiego sądownictwa przed nieefektywnością i przewlekłością, nie doprowadziło również do postulowanej powszechnie reformy wymiaru sprawiedliwości. W tym sensie, ewentualne zawieszenie Rady w prawach członka ENCJ, a nawet wykluczenie z tej organizacji nie zaszkodzi polskiemu sądownictwu.

Krajowa Rada Sądownictwa jest otwarta na dialog z jej zagranicznymi partnerami, jest również gotowa do prowadzenia rzetelnej debaty o stanie sądownictwa w Polsce i innych państwach.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Leszek Mazur

 

Komentarz prezesa zarządu SSP Iustitia Krystiana Markiewicza:

Europejska Sieć Rad Sądownictwa dokonała obiektywnej oceny działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Jest ona zbieżna z oceną Iustitii. Organ podający się za KRS jest organem quasi-politycznym, działa w sposób nietransparentny, reprezentuje poglądy partii rządzącej, zamiast dbać o niezależność sadów, do czego zobowiązują go europejskie standardy i polska Konstytucja.

17 sierpnia 2018 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 3 Średnio: 4]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.