18 lipca 1952 roku, Sejm Ustawodawczy dyskutuje nad sądami i prokuraturą w projekcie Konstytucji PRL

Postanowiliśmy przytoczyć fragment tzw. debaty nad projektem Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, którą przeprowadził Sejm Ustawodawczy, w dniach 18 – 22 lipca 1952 roku, a więc w tempie iście stachanowskim, powtórzonym dopiero pod koniec drugiej dekady obecnego stulecia przy przyjmowaniu przez obecny Sejm VIII kadencji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, o sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej przedstawił ówczesny prezydent Bolesław Bierut. Z jego wystąpienia przytaczamy fragment poświęcony jednolitości władzy, co czytelnik może odnieść do dzisiejszych sporów o zasadę trójpodziału władz. Znacznie jednak ciekawszy i obszerniejszy jest głos Leona Chajna, członka Komisji Ustawodawczej i przewodniczącego Zespołu Problemowego, który szczegółowo omówił zasady organizacji wymiaru sprawiedliwości w nowej Konstytucji. To wystąpienie przytaczamy w całości.

Sejm-1952
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 5 Średnio: 4]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.