Obmowa i oszczerstwo są haniebne: ośmioro sędziów Trybunału oświadcza…

W oświadczeniu przekazanym w środę mediom ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego napisało, że czują się w obowiązku “wyrazić stanowczą dezaprobatę wobec tego wystąpienia”. Według nich, zarzuty Morawskiego “godzą w autorytet Trybunału i dobre imię jego sędziów”.

Oto treść Oświadczenia:

W związku z publicznym podniesieniem przez prof. Lecha Morawskiego zarzutów godzących w autorytet Trybunału Konstytucyjnego i dobre imię jego sędziów, czujemy się w obowiązku wyrazić stanowczą dezaprobatę wobec tego wystąpienia.

Powinnością sędziów jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i powagę Trybunału, jako konstytucyjnego organu państwa. Formułowanie przez profesora prawa bezpodstawnych zarzutów jest złem społecznym, niszczy dobro wspólne i nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Tymczasem, mimo upływu tygodnia od krytykowanego wystąpienia i przedstawienia przez sędziów kierownictwu Trybunału Trybunału żądania wszczęcia stosownych kroków prawnych, brak adekwatnej reakcji na nieodpowiedzialną wypowiedź profesora Lecha Morawskiego. Obmowa i oszczerstwo są zachowaniem niegodziwym. Dlatego sprawy nie może zamknąć umieszczenie Jego lakonicznego komunikatu na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Pod oświadczeniem podpisali się: Stanisław Biernat (urlopowany wiceprezes TK), Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 4]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.