“Themis” w sprawie SSO Waldemara Żurka

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 31.07.2018 roku

W związku z dzisiejszym komunikatem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenie Sędziów Themis oświadcza, że uzasadnienie zamiaru przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do orzekania w innym wydziale potwierdza dotychczasowe stanowisko sędziów okręgu krakowskiego o niekompetencji Prezesa Sądu Okręgowego oraz wskazuje, iż celem jej działania jest podporządkowanie sądownictwa czynnikowi politycznemu poprzez represjonowanie osób broniących ładu konstytucyjnego w Polsce.

Za nielogiczny, a wręcz opaczny należy uznać argument, że brak doświadczenia sędziego Żurka w orzekaniu w I instancji przemawia za powierzeniem mu obowiązków w tym zakresie. Podkreślić należy, że poprawa sprawności działania sądu nie może opierać się na chaotycznym i nieprzemyślanym żonglowaniu szczupłymi kadrami, ale na zaplanowanym i równomiernym wzmacnianiu pionów orzeczniczych. Zwracamy także uwagę, że kilka miesięcy temu w podobnej sytuacji Prezes Sądu Okręgowego stanowczo odmówiła propozycji członków kolegium, aby wydział do którego ma zostać przeniesiony Sędzia Żurek, został wzmocniony osobą wiceprezesa Sądu Okręgowego, SSR Pawła Styrny. Z powyższego wynika, że argumentacja Prezesa zależy wyłącznie od osoby, której miałaby dotyczyć decyzja.

Dlatego nie mamy wątpliwości, że nieuzasadniony merytorycznie zamiar przeniesienia sędziego Żurka do innego wydziału stanowi politycznie motywowaną szykanę wobec tego sędziego.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 5]

Jedna myśl na temat ““Themis” w sprawie SSO Waldemara Żurka

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.