MEDEL z sędziami Sądu Najwyższego

Od ponad dwóch lat MEDEL obserwuje proces stopniowego upadku rządów prawa w Polsce. W tym okresie MEDEL wielokrotnie wzywała polskie władze do zawrócenia z tej drogi i przywrócenia zasady podziału władz i zapewnienia niezależności sądownictwa.

Rząd Polski i Prezydent Polski wydają się ignorować apele międzynarodowej wspólnoty sądowej i nadal wdrażają “reformy” sądownictwa, które w istocie mają na celu jedynie podporządkowanie władzy sądowniczej władzy wykonawczej.

MEDEL wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że pomimo licznych ostrzeżeń, polski rząd przystępuje do obniżenia wieku obowiązkowego przejścia w stan spoczynku, która to zmiana wchodzi w życie w tym tygodniu.

MEDEL w pełni popiera zamiar Komisji Europejskiej postawienia polskiego rządu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w odniesieniu do ustawodawstwa, ponieważ “środki te podważają zasadę niezawisłości sędziowskiej, w tym nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z artykułem 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.”

MEDEL pragnie wyrazić swoją solidarność z sędziami polskiego Sądu Najwyższego i podziela ich pogląd, że prof. Małgorzata Gersdorf należy uznawać za prawowitego Pierwszego Prezesa polskiego Sądu Najwyższego aż do końca jej, co nastąpi w kwietniu 2020 r. MEDEL również uznaje wszystkich przymusowo przeniesionych w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego za czynnych sędziów Sądu Najwyższego, aż do upływu ich kadencji.

SSP “Iustitia”

Medelnet.eu

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 1]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.