Ekspresowa Julia Przyłębska i jej trudności z literami alfabetu

Julia Przyłębska odpowiedziała siedmiorgu sędziom Trybunału Konstytucyjnego na ich list w sprawie niejasnych kryteriów niealfabetycznego wyznaczania składów orzekających. Pismo J. Przyłębskiej, datowane na 3 lipca, na biurkach adresatów znalazło się 5 lipca. Jeden z nich powiedział Monitorowi, że stało się to o 10:20 w czwartek, 5 lipca właśnie.

Już o 11:03 tego samego dnia w internetowym serwisie TVP Info znalazło się i omówienie w postaci artykułu, rzeczonej odpowiedzi, i cały list w formacie PDF, który za narodową telewizją Monitor spiesznie udostępnia, zwracając uwagę czytelników  na następujący passus:

…przewodniczący, sprawozdawcy oraz członkowie składów orzekających wyznaczani są w kolejności alfabetycznej, z uwzględnieniem rodzaju, liczby oraz kolejności wpływu spraw do Trybunału. Zastosowanie tych wszystkich kryteriów powoduje, że nie jest możliwe proste przełożenie składu orzekającego wyznaczonego do rozpoznania danej sprawy na kolejne litery alfabetu.

Poniżej – pismo Julii Przyłębskiej:

TK_JP do sędziów odpwiedź
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 4 Średnio: 2.8]

2 myśli na temat “Ekspresowa Julia Przyłębska i jej trudności z literami alfabetu

  1. nie bo jeszcze w historii najważniejszych instancji sądowych i sądów w ogóle, tak impertynenckiej, arogancki, a przy tym pozbawionej merytorycznej wiedzy sędzi, ona zapisze się w annalach historii sądownictwa RP

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.