Oświadczenie byłych Rzeczników Praw Obywatelskich w sprawie zdań odrębnych dr hab. M. Muszyńskiego

My, byli Rzecznicy Praw Obywatelskich wyrażamy nasz sprzeciw wobec instrumentalnego traktowania ochrony praw człowieka jako fragmentu krajowej walki politycznej. Dlatego za niepokojące i naganne uważamy próby dyskredytacji pracy i osoby Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich siódmej kadencji, dokonywane przy wykorzystaniu zdania odrębnego w Trybunale Konstytucyjnym, używanego opacznie, w złej wierze, nieprofesjonalnie i w sposób naruszający dobre obyczaje.

Adam Bodnar do tej pory dał dowody rzetelnej wiedzy prawniczej i zaangażowania w służbie prawom człowieka, zgodnie z Konstytucją, ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi i etosem ombudsmańskim, jaki znamy, jaki wyznajemy i jaki praktykowaliśmy.

Zabierając dziś głos czynimy to dlatego, aby polityczne, doraźne swary nie przesłoniły i nie utrudniły działań podejmowanych w celu ochrony praw człowieka

Prof. Ewa Łętowska, Rzecznik Praw Obywatelskich (I kadencja)
Prof. Adam Zieliński, Rzecznik Praw Obywatelskich (III kadencja)
Prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich (IV kadencja)

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 3 Średnio: 5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.