Trybunał Konstytucyjny: sędziowie domagają się od J. Przyłębskiej wyjaśnień

Manipulowanie składami orzekającymi w Trybunale Konstytucyjnym stało się od przejęcia tego sądu przez obóz rządzący stałą praktyką. Zwracał na to uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, gdy wycofywał z Trybunału swoje wnioski, opisywał to prof. Mirosław Wyrzykowski w artykule „„Wrogie przejęcie” porządku konstytucyjnego” i dr hab. Monika Florczak-Wątor w komentarzu „Zmniejszyła się aktywność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego”.

28 czerwca odnieśli się do tego procederu, niezgodnego z ustawą o postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sędziowie Trybunału, kierując do Julii Przyłebskiej poniższe pismo:

TK_pismo_składy
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 34 Średnio: 3.2]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.