TSUE: Rzecznik Generalny o zaufaniu do ochrony praw podstawowych przy realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania

W przedłożonej 4 lipca opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Manuel Campos Sánchez-Bordona przypomniał na wstępie, że kamieniem węgielnym systemu przekazywania pomiędzy organami sądowymi jest wzajemne uznawanie. To wzajemne uznawanie wymaga zarówno obligatoryjności wykonywania nakazu aresztowania przez państwa członkowskie, jak i wzajemnego zaufania, w ramach którego wszystkie te państwa gwarantują równoważną i skuteczną ochronę uznanych w Unii Europejskiej praw podstawowych.

TSUE_ENA_Rzecznik Gneralny o przypadku węgierskim
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 1]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.