Kolejni sędziowie SN piszą do sędziego L. Mazura (z KRS)

Publikujemy kolejne odpowiedzi sędziów Sądu Najwyższego – Przemysława Kalinowskiego, Andrzeja Siuchnińskiego, Józefa Szewczyka i Krzysztofa Cesarza – w związku z pismem sędziego Leszka Mazura wzywającym sędziów SN do przekazania dokumentów, “…o których mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia o Sądzie Najwyższym”

Sędzia Leszek Mazur, działając jako Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, w dniu 21 czerwca zwrócił się do sędziów Sądu Najwyższego, którzy na ręce Pierwszego Prezesa SN złożyli oświadczenia, w których wyrazili gotowość do zajmowania stanowiska sędziego SN zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o przedstawienie zaświadczeń stwierdzających, że są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

Sędziowie w odpowiedziach wskazują na brak podstaw do zastosowania wobec nich przepisu art. 37 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, ponieważ ich oświadczenia nie były składane w trybie art. 111 § 1 ustawy. Sędziowie wskazują, że podstawą do orzekania w Sądzie Najwyższym są przepisy Konstytucji RP, a w oświadczeniach wyrazili gotowość do zajmowania stanowiska sędziego do ukończenia 70. roku życia.

W poniedziałek, 25 czerwca, odpowiedź przekazał Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej – sędzia Stanisław Zabłocki.

SSN Przemyslaw Kalinowski - odpowiedz
SSN Andrzej Siuchninski - odpowiedz
SSN Jozef Szewczyk - odpowiedz
SSN Krzysztof Cesarz - odpowiedz

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.