Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego wzywa władze do przestrzegania Konstytucji

Uchwała Walnego Zgromadzenia
członków Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2018 r.

Przyjęte w latach 2016-2018 ustawodawstwo dotyczące sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa powszechnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa narusza zasady dobra wspólnego, konstytucjonalizmu, demokratycznego państwa prawnego, podziału władz oraz niezależności sądownictwa i stanowi zagrożeni dla tożsamości konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wolności i praw jednostki oraz suwerenności wewnętrznej państwa.

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego wzywa wszystkie organy władzy publicznej do przestrzegania Konstytucji RP i bezzwłocznego, pełnego przywrócenia porządku prawnego zgodnego z Konstytucją.

Głosowanie:
Za – 42, przeciw 1, wstrzymało się 3

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 34 Średnio: 3.8]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.