Sędziowie Sądu Najwyższego składają oświadczenia…

Sąd Najwyższy poinformował, że w dniu 7 czerwca oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego złożyli sędziowie Izby Karnej: Krzysztof CesarzAndrzej Siuchniński. Sędziowie w swoich oświadczeniach powołali się na Konstytucję RP oraz Uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN (z 16 stycznia, 3 kwietnia, 13 kwietnia i 29 maja br. – wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej SN).

Ogólna liczba złożonych przez sędziów oświadczeń wynosi 14, z czego dla 9 podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o SN z 8 grudnia 2017 r.(Dz.U. 2018 r. poz. 5), natomiast w 5 oświadczeniach odwołano się bezpośrednio do Konstytucji RP.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 4.5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.