Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia solidaryzuje się z rumuńskimi sędziami i prokuratorami

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w pełni solidaryzuje się z sędziami i prokuratorami rumuńskimi, którzy protestują przeciwko osłabianiu niezależności sądów i niezawisłości sędziów i prokuratorów w Rumunii.

W pełni podzielamy stanowisko sędziów i prokuratorów zaprezentowane w rezolucji z dnia 23 maja 2018r (http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/archives/3248).

Z niepokojem przyjmujemy podobieństwa procesów zachodzących w Rumunii do tego, co jest udziałem polskiego wymiaru sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich kilku lat. Sprzeciw budzi przede wszystkim forsowanie ustaw sprzecznych ze standardami europejskimi, jak też z Konstytucją Rumunii, personalne ataki na sędziów (zwłaszcza tych orzekających w sprawach korupcyjnych), czy obniżanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Jako wyjątkowo groźne  uznać należy ujawnioną przez obecną Krajową Radę Sądownictwa (SCM) współpracę między służbami specjalnymi Rumunii, a  poszczególnymi organami władzy sądowniczej.

Naszym obowiązkiem jako sędziów, jest wsparcie przyjaciół rumuńskich w walce  o respektowanie praw fundamentalnych, w tym zapewnienie prawa do rzetelnego procesu, które bez niezależnego sądownictwa i niezawisłych sędziów staje się jedynie iluzorycznym hasłem.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 4]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.