Rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach: … a prezes nie opublikuje!

Oświadczenie

W dniu 25 maja 2018 roku odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach, które podjęło z inicjatywy jego członków uchwały zawierające stanowiska w sprawie skrócenia kadencji Kolegium Sądu Okręgowego i polityki kadrowej. Zebranie zobowiązało Prezesa Sądu do opublikowania tekstu uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przesłania ich do instytucji publicznych i niepublicznych.

W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach oświadczam, że obowiązujące przepisy nie nakładają na niego obowiązku wykonywania zobowiązań Zebrania Sędziów do publikacji uchwał tegoż Zebrania i udostępniania ich jakimkolwiek instytucjom.

w wykonaniu polecenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, Rzecznik Prasowy
SSO Agata Dybek-Zdyń

Sąd Okręgowy w Gliwicach

 


Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 4 Średnio: 3.5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.