… a Trybunał swoje: oświadczenie rzecznika

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.05.2018 r. w sprawie wyznaczania składów orzekających w Trybunale Konstytucyjnym

Odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących wyznaczania składów orzekających w Trybunale Konstytucyjnym Trybunał Konstytucyjny informuje, że zgodnie z art. 197 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Prezes Trybunału kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego, reprezentuje Trybunał na zewnątrz i wykonuje inne czynności określone w ustawach i regulaminie Trybunału.

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2072) stanowi, że sędziów Trybunału do składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza Prezes Trybunału.

Prezes wyznacza sędziów według kolejności alfabetycznej uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału.

Prezes Trybunału w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy, może wyznaczyć sędziego sprawozdawcę, odstępując od wyżej wymienionych kryteriów.

Zgodnie z Regulaminem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. (M.P. poz. 767) w uzasadnionych wypadkach, na wniosek przewodniczącego składu orzekającego, Prezes Trybunału może wyznaczyć dwóch sędziów sprawozdawców.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.