Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w przedmiocie procedur przed obecną Krajową Radą Sądownictwa

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w przedmiocie procedur przed obecną Krajową Radą Sądownictwa.

Stowarzyszenie Sędziów Themis, wobec faktu rozpoczęcia w dniu 27 kwietnia 2018 roku prac, przez nowo powołane ciało, określone przez ustawodawcę  jako Krajowa Rada Sądownictwa, zwraca się do wszystkich Sędziów, o głębokie rozważenie etycznego aspektu uczestniczenia w procedurach, z udziałem tego ciała. Przypominamy, że ma ono istotny rys niekonstytucyjności, wobec czego jego decyzje, w tym personalne, mogą być skutecznie kwestionowane w toku postępowań sądowych z udziałem osób, które wezmą udział w ustawowych procedurach przed tą Radą.

Uważamy, że do czasu przywrócenia Konstytucyjnego porządku Państwa, także co do pozycji ustrojowej Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedzialność każdego z sędziów, każe powstrzymać się od udziału w procedurach z udziałem tego ciała.

Publiczna służba, którą wykonujemy, nie pozwala nam na zaprzestanie orzekania z udziałem nowo powołanych, przy udziale obecnego KRS sędziów, ale powinniśmy w dopuszczalny, procesowy sposób dawać znać, że sprawując wymiar sprawiedliwości nie możemy akceptować sytuacji będących pokłosiem łamania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 5 Średnio: 4.2]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.