Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

Budynek Sądu Najwyższego

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, na którym sędziowie podjęli uchwałę, w której poparli ideę organizacji Kongresu Prawników Polskich w dniu 20 maja 2017 r. W podjętej uchwale sędziowie SN zaapelowali do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych o wzięcie udziału w Kongresie.

Sędziowie zwrócili się do Pierwszego Prezesa SN o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego, w celu zastanowienia się nad sytuacją wymiaru sprawiedliwości w Polsce, sposobem procedowania zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości i zapowiedziom zmian w przepisach dotyczących działania Sądu Najwyższego.

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęconego sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN dokonało także wyboru kandydatów na ogłoszone w ubiegłym roku wolne stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej i Izbie Wojskowej. Po przeprowadzonym głosowaniu Zgromadzenie wybrało kandydatów, którzy zostaną przedstawieni Krajowej Radzie Sądownictwa: prof. dr hab. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek, prof. dr hab. Pawła Wilińskiego i sędziego SA Jacka Błaszczaka na stanowisko sędziego w Izbie Karnej oraz sędziego Piotra Raczkowskiego na stanowisko sędziego w Izbie Wojskowej.

Na Zgromadzeniu omówiony został także projekt Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.