Apel sędziów Sądu Najwyższego ogłoszony 3 kwietnia

3 kwietnia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której sędziowie m.in zaapelowali do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań, które nie naruszają zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów. Za przyjęciem uchwały głosowało 68 sędziów, dwóch sędziów wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciwnych.

2018.04.03%20 %20Uchwa%C5%82a%20Zgromadzenia%20Og%C3%B3lnego%20S%C4%99dzi%C3%B3w%20SN

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 7 Średnio: 3.6]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.