I znów Małgorzata Gersdorf pisze do Marka Kuchcińskiego

…trudno oczekiwać, że wadliwe ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa pozostanie bez wpływu na wybór kandydatów na sędziów przedstawianych Prezydentowi RP, w tym zwłaszcza do nowoutworzonych dwóch izb Sądu Najwyższego (Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych), co może mieć istotne konsekwencje dla porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. – pisze prof. Małgorzata Gersddorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego do Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu w odpowiedzi na pismo z 22 marca 2018 r., w którym Marszałek Sejmu udzielił informacji wobec wątpliwości, jakie Pierwsza Prezes wyraziła we wniosku z 19 marca br.

29.03.2018%20Odpowied%C5%BA%20PPSN%20do%20Marsza%C5%82ka%20Sejmu%20RP

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 3 Średnio: 4]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.