Radomscy sędziowie też się sprzeciwiają…

UCHWALA Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Radomskiego z dnia 21 grudnia 2017r.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Grójcu, Lipsku, Kozienicach, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu wyrażają zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu, bez podania uzasadnienia podjętych decyzji.

Takie arbitralne działanie rujnuje państwo demokratyczne, godzi w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale przede wszystkim opinii publicznej. Decyzje Ministra Sprawiedliwości wpisują się w niekonstytucyjne działanie władzy wykonawczej i zmierzają do podporządkowania sądów tej władzy. Niszczą niezależność i niezawisłość sądów. Stwierdzamy, że wydanie decyzji bez uzasadnienia i przekazanie jej drogą faksową naruszyło wszelkie powszechnie uznawane standardy państw demokratycznych i złamało dobre obyczaje. Taka forma decyzji stanowi jedynie komunikat. Ten sposób postępowania jest przejawem lekceważenia zarówno całej władzy sądowniczej, jak i osób pełniących funkcje publiczne prezesów i wiceprezesów sądów.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu uważa za uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego działania wszystkich tych sędziów, którzy podjęli się nieformalnego ustalania kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych. Apelujemy i wzywamy wszystkich sędziów do nieuczestniczenia w tego rodzaju postępowaniach. Działania takie naruszają ślubowanie sędziego. Przyjęcie propozycji objęcia zwolnionych stanowisk jest działaniem niegodnym sędziego. Jedynym rozsądnym wyjściem z tego rodzaju sytuacji jest rezygnacja przez te osoby, które takie stanowiska objęły. Wzywamy do podjęcia takich decyzji.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.