B. Cacko: sędziowie o rządowym projekcie zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (konferencja prasowa)

13 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowywanym przez Sejm zmianom  prawa o ustroju sądów powszechnych (druk nr 555) oraz projektowi zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1435) z udziałem sędzi Ireny Kamińskiej – Prezesa Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, sędziego Krystiana Markiewicza – Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, sędziego Dariusza Zawistowskiego – Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, i sędziego Waldemara Żurka – rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa. 

fot.: Bartłomiej Cacko. CC

Podstawowe zagadnienia jakie zostały poruszone na konferencji to:

  • – poselski projekt ustawy o KRS;
  • – kwestia wyłonienia w sądach osób odpowiedzialnych za kontakt z mediami w celu zapewnienia lepszej transparentności pracy władzy sądowniczej;
  • – omówienie wybranych punktów projektu nr 555

Sędzia Dariusz Zawistowski w skrócie przedstawił obniżenie wymogów dotyczących kandydatów do KRS. KRS jako organ konstytucyjny nie składa się tylko z sędziów, ale również z przedstawicieli Sejmu, Senatu i prezydenta. Zastrzeżenia natury konstytucyjnej dotyczyły przede wszystkim skrócenia kadencji obecnych członków KRS, która jest wyraźnie określona i zagwarantowana w Konstytucji z 1997 r.

Pani Sędzia Irena Kamińska apelowała o nie przedstawianie 40 minutowej przerwy w pracy sędziów jako strajku a jedynie wykorzystanie przysługującej przerwy w pracy do zwrócenia uwagi opinii publicznej na problemy związane z proponowanymi zmianami sądownictwa. Ponadto stwierdziła, że zmiana ustawy prawa o ustroju sądów powszechnych “w sposób absolutny” uzależni prezesów sądów od ministra sprawiedliwości. Jednym z budzących kontrowersje mechanizmów jest przyznawanie dodatków do pensji lub ich odbieranie.

Istotny z punktu widzenia zachowania niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej jest pomysł  utworzenia forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego, w ramach którego zabraliby głos w kwestii reformy sądownictwa oraz odnieśli się do projektów ustawodawcy.

Sędzia Waldemar Żurek apelował do mediów, żeby zdementować nieprawdziwą pogłoskę, że sędziowie funkcyjni (prezesi i wiceprezesi) nie zajmują się orzekaniem. Należy w tym miejscu podkreślić, że każdy sędzia, pełniący dodatkowe funkcje w sądzie orzeka tak jak pozostali.

Odnosząc się do projektu zmian w ustawie o sądownictwie powszechnym, członkowie KRS zgodnie podkreślali, że ów projekt całkowicie podporządkowuje ministrowi sprawiedliwości politykę kadrową sędziów (możliwość mianowania prezesa sądu rejonowego na prezesa sądu okręgowego), uzależnienie tychże prezesów od ministra oraz możliwość przenoszenia sędziów przez prezesów w dowolne miejsce w kraju.

Na pytanie Monitora Konstytucyjnego, jakie plany mają członkowie KRS w przypadku wygaszenia ustawą ich kadencji, odpowiedział sędzia Waldemar Żurek, który nie wykluczył pozwania Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ze względu na fakt, że ustrojodawca nie przewidział wygaszenia konstytucyjnego organu państwa a co za tym idzie mechanizmów odwołujących się od takich działań (brak drogi sądowej). Sędziowie wyrazili jednak nadzieję, że parlamentarzyści podejdą merytorycznie do tych zagadnień. Może dojść bowiem do niebezpiecznego precedensu. Wygaszenie ustawą kadencji organu konstytucyjnego może w przyszłości się powtórzyć.

Sędzia Krystian Markiewicz podkreślił, że Polska jako członek Unii Europejskiej oraz strona Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka może stanąć w obliczu negowania orzeczeń wydawanych przez nieprawidłowo obsadzonych sędziów (będzie to konsekwencją ustanowienia nowego składu KRS).

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 5]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.