Polskie reformy są częścią planu, który poważnie podważa niezależność sądownictwa, mówi Specjalny Sprawozdawca ONZ

GENEWA (22 grudnia 2017 r.) – Przyjęcie dwóch ustaw w Polsce zagraża niezależności sądownictwa, ostrzegł ekspert ONZ ds. Praw człowieka.

“Żałuję, że w dniu 20 grudnia polski prezydent podpisał dwie ustawy, w wyniku których dwie kluczowe instytucje sądownicze – Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa – znajdą się pod kontrolą władzy wykonawczej i ustawodawczej” – powiedział Diego García-Sayán, Specjalny sprawozdawca ds. niezawisłości sędziów i prawników Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

“Te nowe ustawy są częścią większego planu, mającego na celu objęcie władzy sądowniczej kontrolą polityczną partii rządzącej” – dodał.

Od wyborów parlamentarnych w 2015 r. Polskie władze zaangażowały się w kompleksową reformę systemu sądowego, której celem jest zwiększenie jej skuteczności i przywrócenie zaufania publicznego do instytucji wymiaru sprawiedliwości.

“Pod koniec mojej misji do Polski w październiku przyznałem, że reforma i modernizacja instytucji sądowych stanowi uzasadniony cel, do którego może dążyć każdy rząd” – powiedział Specjalny Sprawozdawca.

“To, co dzieje się obecnie w Polsce, to jednak złośliwa próba objęcia całego systemu sądowego kontrolą władzy wykonawczej i ustawodawczej”.

Ustawa o Sądzie Najwyższym zawiera szereg przepisów, które zagrażają niezawisłości sędziowskiej i podziałowi władzy, powiedział ekspert.

Obniża ona wiek emerytalny sędziów, aby arbitralnie ich zwolnić z rażącym naruszeniem zasady nieusuwalności sędziów, daje polskiemu prezydentowi swobodę decyzyjną w zakresie przedłużania mandatów sędziowskich i wprowadza system “rewizji nadzwyczajnych” od prawomocnych wyroków na podstawie szerokich i niejasnych kryteriów.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa pozwala na wcześniejsze usunięcie wszystkich 15 sędziów – obecnych członków tej instytucji wymiaru sprawiedliwości i daje niższej izbie parlamentu prawo do wyboru członków.

“Z zadowoleniem przyjmuję decyzję Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia procedury na mocy art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w celu stwierdzenia istnienia poważnego naruszenia praworządności w Polsce” – powiedział Specjalny Sprawozdawca.

“Niezawisłość sądownictwa, zapisana w polskiej konstytucji i międzynarodowych konwencjach praw człowieka, musi być zagwarantowana przez państwo”.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.