Reparacje i odszkodowania w stosunkach między Polską a RFN – Instytut Zachodni Policy Papers nr 22

Foto: Ewa Faryaszewska (1920-1944). Muzeum m. st. Warszawy. Źródło: wikipedia.org

Latem 2017 r. z wielką mocą powróciła w Polsce debata wokół sprawy niemieckich reparacji wojennych. Dyskusja na ten temat toczyła się wprawdzie jesienią 2004 r., lecz temperatura sporu, jaki rozgorzał po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego 1 lipca 2017 r., jest nieporównanie wyższa niż w trakcie debaty trzynaście lat wcześniejszej.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób skrótowy, lecz w miarę pełny kwestii reparacji i odszkodowań wojennych jako problemu w historii stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Cezurę końcową stanowi kompleks problemów związanych ze zjednoczeniem Niemiec.

 

IZ PP nr 22 dostępny jest w wersji PDF

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 1]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.