Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis ws. Sędzi Anny Korwin Piotrowskiej

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Źródło: rpo.gov.pl

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis przedsięwziął uchwałę w sprawie odwołania Sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. W opinii Zarządu Stowarzyszenia taka forma odwołania jest bezskuteczna, a podjęta przez Ministerstwa próba odwołania Pani Prezes jest formą szykan.

Całość uchwały w załączniku

THEMIS UCHWA%C5%81A ZARZ%C4%84DU W SPRAWIE S%C4%98DZI ANNY KORWIN PIOTROWSKIEJ

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 10 Średnio: 3.3]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.