Do panów Muszyńskiego i Ciocha pisze Rzecznik Praw Obywatelskich

Od lewej – Henryk Cioch, Lech Morawski (zm. 12 lipca 2017), Mariusz Muszyński w czasie nocnego ślubowania

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Mariusza Muszyńskiego i Henryka Ciocha:

“… konsekwentnie składam wnioski o wyłączenie Panów ze składów orzekających Trybunału w każdej sprawie zainicjowanej moim wnioskiem, bądź w której jako Rzecznik biorę udział. W niniejszej jednak sprawie za oczywistą uznać należy fundamentalną w cywilizowanych państwach prawa zasadę nemo iudex in causa sua (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).
Dlatego też w niniejszej sprawie, dotyczącej trzech ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, uznałem za zbędne złożenie wniosku o wyłączenie Panów z udziału w rozpatrywaniu tej sprawy, ufając, że – nawet w czasach konstytucyjnej smuty – powołana wyżej fundamentalna zasada nie została zapomniana”

 

Pismo%20RPO%20dotycz%C4%85ce%20ustaw%20reguluj%C4%85cych%20procedur%C4%99%20post%C4%99powania%20przed%20TK%20oraz%20status%20s%C4%99dziego%20TK

 

czytaj także: Paremia Julii Przyłębskiej

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 3]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.