P. Rachtan: Z Brudnej Księgi wojny obozu Prawa i Sprawiedliwości z Trybunałem Konstytucyjnym

Wypowiedzenie porozumienia

24 marca 2014 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Porozumienie w sprawie tłumaczenia oraz upowszechniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Celem porozumienia było podejmowanie przez strony wspólnych działań na rzecz upowszechniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach zapadłych przeciwko Polsce oraz innym państwom-stronom Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, które mają lub mogą mieć istotne znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce.

Porozumienie realizowało zalecenia Deklaracji przyjętej w Brighton w dniu 20 kwietnia 2012 r. podczas konferencji na temat Przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednym z działań, które realizują postanowienia Deklaracji jest podjęcie przez każdą ze stron Porozumienia zobowiązania do przetłumaczenia rocznie 10 wybranych wyroków ETPCz w sprawach dotyczących innych Państw – Stron Konwencji.

Zgodnie z Porozumieniem na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości były udostępniane, a następnie publikowane w bazie orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (HUDOC) wybrane wyroki Trybunału.

Tak było do 17 maja 2017, kiedy pani sędzia TK Julia Przyłębska powiadomiła uprzejmie Witolda Waszczykowskiego „że Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o zakończeniu realizacji postanowień Porozumienia w sprawie tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zawartego między Trybunałem Konstytucyjnym, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Ministerstwem Sprawiedliwości…”

Gdy sprawa ujrzała światło dzienne – co opisane zostało w Monitorze Konstytucyjnym,

8 września Zespół Prasy i Informacji BTK pisał do Aleksandry Dobrzańskiej, która – w ramach dostępu do informacji publicznej prosiła o wgląd w dokumenty w tej sprawie:

„Szanowna Pani,

Odpowiadając uprzejmie informujemy, że dotychczasowe porozumienie nadal jest wiążące. Wszelka korespondencja o charakterze publicznym w tej sprawie może być Pani udostępniona dopiero po zawarciu nowego porozumienia, które powinno zostać zawarte w najbliższych tygodniach.”

Kiedy pytania ponowiła, odpisano 25 września:

„dotychczasowe porozumienie nadal obowiązuje. Na razie nic się nie zmieniło. Udostępnimy Pani treść dokumentów, po zawarciu nowego porozumienia. Troszczymy się w ten sposób o dobro naszych partnerów. Zależy nam na efektywnej współpracy z nimi.”

Listy przesłane przez Internet nie są podpisane, podczas gdy pismo adresowane m.in. do MSZ, jak najbardziej, przez STK Julię Przyłębską.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 5]

2 myśli na temat “P. Rachtan: Z Brudnej Księgi wojny obozu Prawa i Sprawiedliwości z Trybunałem Konstytucyjnym

 1. Co za bzdury. TK uznał tylko że art. 137 (dotyczący terminu zgłaszania kandydatów na sedziów jest zgodny z konstytucją. Nie ma w sentencji nic innego. A do tego TK nie może innym organom nakazywać określonego zachowania w wyrokach dotyczących abstrakcyjnej zgodności norm ustawy z konstytucją. Pan Rachtan jak zwykle bzdury pisze.

  1. Szanowny,
   wyrok w sprawie K 34/15 z dnia 3 grudnia 2015 w punkcie 8 stwierdza:
   8. Art. 137 ustawy powołanej w punkcie 1:
   a) jest zgodny z art. 112 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 62 ust. 1 i art. 197 Konstytucji,
   b) w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r., jest zgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji,
   c) w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r., jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.
   Całą sentencję można przeczytać pod adresem:
   http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=13053&sprawa=16426
   Jeśli Szanowny nie ma cierpliwości, by przeczytać wyrok wraz z uzasadnieniem, może zerknąć do Komunikatu po…(http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8749-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
   Można także obejrzeć i wysłuchać

   Chętnie poznam inne jak-zwykle-bzdury.
   Łączę ukłony
   Piotr Rachtan
   PS Będę wdzięczny za podpisywanie się imieniem i nazwiskiem. Ukrywanie się za pseudonimem nie licuje z powagą tematu

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.