Forum Współpracy Sędziów zbiera przypadki zagrożeń i naruszeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów

Uprzejmie informuję, że 28 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów (FWS) oraz Zespołu Interwencyjnego Forum. Członkowie Stałego Prezydium wybrali Przewodniczącego, którym został SSR Bartłomiej Starosta i dwóch Wiceprzewodniczących: SSA Jerzego Geislera i SSO Waldemara Żurka. Przyjęto regulamin funkcjonowania forum internetowego.
Z kolei koordynatorami prac Zespołu Interwencyjnego zostały: SSO Anna Ptaszek i SSR Małgorzata Brzózka-Chamala. Do kontaktów z mediami wybrano: SSO Marka Celeja, SSA Roberta Kirejewa i SSO Annę Ptaszek.
Z inicjatywy FWS pod adresem: fws.zespol@gmail.com została uruchomiona skrzynka mailowa, do której można zgłaszać wszystkie przypadki zagrożeń czy też naruszeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
Forum Współpracy Sędziów jest płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym, łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych
z samorządu sędziowskiego. Ma charakter stałej, niesformalizowanej w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach, konferencji umożliwiającej uczestnikom, działającym w warunkach pełnej dobrowolności, komunikację pomiędzy sędziami na poziomie ogólnokrajowym.

Sędzia Waldemar Żurek
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 1]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.