Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 27 lipca 2017 r.

Foto: Spens03. Żródło: Wikimedia Commons

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjmuje z uznaniem odmowę podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Podtrzymujemy deklarację gotowości współdziałania przy przygotowywaniu reformy wymiaru sprawiedliwości.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Pozostajemy poruszeni wyrazami poparcia, które odbieramy jako przejaw głębokiej obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne i wielkie zobowiązanie do podejmowania przez sędziów działań w celu zwiększenia zaufania ze strony całego społeczeństwa.

Konstytucyjne prawo do sądu jest realizowane przede wszystkim przed sądami powszechnymi. Stoimy na stanowisku, że rozwiązania przyjęte w ustawie zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych niosą zagrożenia dla niezależności tych sądów. Sposób realizacji przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego nadanych tą ustawą uprawnień wymaga bacznej obserwacji. Pozwoli to obywatelom zweryfikować rzeczywiste skutki wprowadzanych zmian.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 4 Średnio: 4.3]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.