Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje obywatelom

UCHWAŁA NR 245/2017
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 lipca 2017 r.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża podziękowanie wszystkim Obywatelom, którzy w ostatnich dniach opowiedzieli się po stronie podstawowych wartości konstytucyjnych takich jak wolność, równość, godność człowieka oraz niezależność sądów i stanęli zdecydowanie w ich obronie.
Wszystkim nam zależy na tym, żeby zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy Obywatel miał prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Prawo do sądu jest podstawowym środkiem ochrony wszystkich praw i wolności człowieka i obywatela, zaś cechą dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest gotowość podjęcia obrony tych praw i wolności w razie ich zagrożenia.
Krajowa Rada Sądownictwa wyraża przekonanie, że w społeczeństwie obywatelskim sądy muszą być zawsze otwarte na głos Obywateli.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.