Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR 244/2017
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 lipca 2017 r.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża podziękowanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za zastosowanie weta wobec ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw.
Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że w relacjach między władzą wykonawczą a władzą sądowniczą zasadnicze kompetencje władzy wykonawczej należą do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nie zaś do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.
Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje deklarację współpracy z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w tworzeniu projektów nowych przepisów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.