Pani Sędzia Anna Bator-Ciesielska nie udzieli Panu Rzecznikowi oświadczenia przewidzianego i nie będzie brała udziału w jakichkolwiek czynnościach zarządzonych przez Pana Rzecznika

W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 3 września 2019r., doręczone Pani Sędzi Annie Bator-Ciesielskiej w dniu 10 września 2019r., działając w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo, informuję, że Sędzia Anna Bator-Ciesielska nie udzieli Panu Rzecznikowi oświadczenia przewidzianego przez art. 114 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej u.s.p.) w związku z wydanym przez Pana Rzecznika zarządzeniem z dnia 3 września 2019r. o podjęciu czynności wyjaśniających – pisze adwokat Radosław Baszuk, pełnomocnik sędzi.

AB-C_pismo_do_RDSSP_wrzesień_2019
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o